Arbeidsmarkt voor iedereen
Arbeidsmarkt voor iedereen

Christine Teunissen - PvdD

Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht

Christine Teunissen - PvdD
Voor de nieuw gekozen Tweede Kamer staan belangrijke maatschappelijke thema’s op de politieke agenda.  Het manifest ‘Arbeidsmarkt voor iedereen’ beschrijft één van de opgaven voor de komende jaren. Hoe kijken Tweede Kamerleden naar dit manifest? Wat verwachten de verschillende politieke partijen hiermee te doen? Drie vragen over het manifest aan Christine Teunissen, namens de Partij voor de Dieren.

1. Onderschrijft u het manifest, en waarom?

Ja, de Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen. Iedereen zou volwaardig mee moeten kunnen doen in de maatschappij. Net als afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur, mag een beperking geen belemmering vormen om een betaalde baan te vinden.

"Net als afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur, mag een beperking geen belemmering vormen om een betaalde baan te vinden."

2. Wat wil uw partij ten aanzien van een inclusieve arbeidsmarkt terugzien in het regeerakkoord?

Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden en beperkingen, en gezondheid zijn we gelijkwaardig. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden.

De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.

Er komt een nieuw type sociale werkvoorziening. Daarmee kunnen alle mensen met een arbeidsbeperking dicht bij huis betekenisvol werk doen, met voldoende begeleiding en voor een fatsoenlijk loon.

3. Welke rol ziet u voor uw partij de komende vier jaar om die arbeidsmarkt voor iedereen te realiseren?

Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en hebben recht op een duurzame baan en eerlijke betaling. Beleid en voorstellen die hierop toezien kunnen op steun van de Partij voor de Dieren rekenen.

Delen

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Doek van Cedris:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06–20 29 53 69.

Mogelijk door: AramPro en Lexenzo

Arbeidsmarkt voor iedereen - 2021©